top of page

טיפול באמצעות מחול ותנועה

                             Problems in the mind require solutions in the body.                               

טיפול רגשי פסיכותרפוטי המתבסס על הקשר בין גוף ונפש ועל חיזוק המודעות הגופנית ככלי לעבודה אינטגרטיבית על עצמי. זאת, תוך חיבור ושימוש בכוחות המרפאים הקיימים בתהליכי יצירה.

 

הגוף מספר לנו לא מעט על עצמנו. עבודה אינטגרטיבית של גוף ונפש עוזרת לנו לזהות ולמוסס מחסומים פנימיים, לבטא את עצמנו באופן מלא יותר ולהתחבר לכוחות חיים של תשוקה, מימוש ויצירה.

 

אני מאמינה שתהליך יצירה מחייב אותנו להתבונן פנימה אל עצמנו, לגעת ברבדים שונים בתוכנו, בקשיים כמו גם בחוזקות. הטיפול מחבר לכוחות פנימיים במרחב בטוח המאפשר צמיחה, מודעות והתחדשות. העבודה עוזרת בעיבוד חוויות חיים, חיזוק הביטחון, התמודדות בזמן משבר ובחירת נתיבי חיים המחוברים להגשמה ומימוש עצמי.

2023-07-28 (2).png
bottom of page